Wood Dowels and Turnings

Wood Dowels

Wood Dowels and Turnings

Chốt của chúng tôi được làm từ gỗ chất lượng và cung cấp sức mạnh và an ninh.

Chọn từ một loại thanh chốt gỗ tròn và vuông với chiều dài 36 và 48, có sẵn trong các kích thước sau:

1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 1”, 1-1/4”

Các loài gỗ: Basswood, Ash, Oak và nhiều hơn nữa.

Loài gỗ: Gỗ cứng Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc

Sẵn sàng để phát triển sản phẩm tiếp theo của bạn?

creation1
Wall Panels

Nếu nó làm bằng gỗ, chúng ta có thể làm nó.

Hợp tác với chúng tôi trên thiết kế mới tiếp theo của bạn.