Wood Blinds and Components

Wood Blinds

Wood Blinds and Components

Làm việc với các kỹ sư của chúng tôi để phát triển các kết thúc tốt nhất cho bất kỳ cấu hình nào sau đây:

Slats: 1″, 1 3/8″, 2″, 2 1/5″ and 3”
Valances: Tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh
Bottomrails: Tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh

Loài gỗ: Gỗ cứng Bắc Mỹ

Sẵn sàng để phát triển sản phẩm tiếp theo của bạn?

creation1
Wall Panels

Nếu nó làm bằng gỗ, chúng ta có thể làm nó.

Hợp tác với chúng tôi trên thiết kế mới tiếp theo của bạn.