ULTRAWOOD:
COMPOSITE WOOD DECKING

Where science meets art and function meets fashion

Imagine an indoor world full of light and peace. A place of safety, well-being and comfort. That is good for you and the world around you. Offering privacy and beauty. That pleases the senses at every time of the day. A personal space full of energy and life. Built on clean, smooth design. On simplicity, easiness and friendliness.

MORE VERSITILE THAN WOOD

Asset 2@4x-8

Recycled HDPE and high-grade imported wood comprise 90% of the material.

Asset 3@4x-2

Easy to clean surface
with soap and water.

Asset 6@4x-2

Termite and insect resistant.

Asset 5@4x-2

Limit discoloration,
with slow fading over time

Asset 9@4x-2

No need to cover, create a waterproof layer to protect the surface.

Asset 10@4x-2

Fire resistant.

Asset 7@4x-2

Can withstand harsh weather conditions such as intense heat, hail and snow.

Asset 8@4x-2

No warping, peeling,
or rust.

specifications

Work with our engineers to develop the finest finishes for any of the following profiles.

40% recycled HDPE, 40% high quality North American hardwoods, and 20% adhesive additives.

Install quickly by the seamless design of customized T-pins and replace with ease thanks to the engineered placement of the T-Groove.

Embracing the natural beauty of wood whilst maintaining modern aesthetic, customers have 5 colors to choose from: Sand Gold, Dark Grey, Dark Brown,…

Want to learn more about Sustainability?

At Vinawood, we are committed to continually conducting sustainable sourcing and manufacturing practices that prioritize forest management and environmentally-friendly finishing.

Ready to develop your next product?

creation1
Wall Panels

If it’s made out of wood, we can make it.
Collaborate with us on your next new design.

You may love them all

From window blinds and shutters to custom moldings, millwork, and flooring; We are able to make anything out of wood!

Previous
Next

GIẢM TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Gỗ giúp giảm tiêu thụ năng lượng trong suốt chu kỳ phát triển, thu hoạch, vận chuyển, sản xuất và xây dựng so với các cấu trúc sản phẩm xây dựng khác, theo đánh giá vòng đời của (LCA).

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Gỗ tốt hơn cho môi trường trên phương diện khí thải khí nhà kính, ô nhiễm không khí và nước, và các tác động khác. Thép và bê tông tiêu thụ lượng năng lượng lớn hơn lần lượt là 12% và 20%, phát thải khí nhà kính nhiều hơn lần lượt là 15% và 29%, và thải ra 10% và 12% lượng ô nhiễm vào không khí, và tạo ra 300% và 225% ô nhiễm nước nhiều hơn so với gỗ.

Nguồn: WWW.FORESTFOUNDATION.ORG

LƯU TRỮ CARBON

Gỗ lưu trữ carbon lâu sau khi được thu hoạch, giúp giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Để sản xuất 1kg gỗ, một cây tiêu thụ 1.47kg CO2 và trả lại hơn một kilogram oxy vào khí quyển. Sau quá trình sản xuất, sản phẩm gỗ tiếp tục lưu trữ carbon suốt đời sản phẩm. Khoảng 50% trọng lượng khô của gỗ là carbon.

HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

Gỗ giúp cải thiện hiệu quả năng lượng và là chất cách điện tuyệt vời vì gỗ có cấu trúc tế bào cho phép túi khí lưu thông, giúp làm chậm độ dẫn nhiệt.

TÀI NGUYÊN TÁI TẠO

Tài nguyên tái tạo là thứ có giá trị kinh tế có thể được bổ sung lại trong cùng hoặc ít hơn thời gian so với thời gian tiêu thụ. Điều này có nghĩa là gỗ, như một nguồn tài nguyên tái tạo, sẽ không bị cạn kiệt trong nguồn cung miễn là nó được thu hoạch từ các khu rừng được quản lý một cách có trách nhiệm.

Thông qua việc tìm nguồn từ các rừng được quản lý, chúng ta có thể tự tin rằng việc sử dụng gỗ như một nguyên liệu thô sẽ không làm cạn kiệt tài nguyên tự nhiên.

Năng lượng tái tạo

Ở dạng sinh khối, gỗ được công nhận là dạng năng lượng tái tạo có thể sản xuất nhiên liệu thay thế cho các nguồn không tái tạo như than, khí đốt tự nhiên, khí đốt được tạo ra từ các bãi chôn lấp, dầu thô và năng lượng hạt nhân.