PLANNING SUPERVISOR

1. JOB DESCRIPTION

OBJECTIVE

– This position is responsible for ensuring of production line balance, stock in accordance with shipment schedule.

– Responsible for material and production schedules, to determine efficient delivery on time of shipment plan.

PERFORMANCE REQUESTS

Achievement result, well discipline, deadline, delivery, shipment teamwork, production acumen, material control, manufacturing system and other assign by direct Superior

DUTIES AND ACCOUNTABILITY

 1. Stock management
 2. Material management
 3. Production schedule
 4. Shipment management
 5. Report management

2. JOB REQUIREMENTS

1.      Education

–        Vietnamese with University Degree related.

–        Professional Planning qualification

–        Good working knowledge of MS Office applications

2.      Experience in Planning Master

–        Furniture, wood experience

–        Minimum 3 years working managerment experience

–        Strong experience in production plan, material control, shipment schedule

–        Solid background in manufacturing knowledge

–        Good in delivery and shipment

–        Strong knowledge of stock control

–        Strong pro-active

–        Pay to attention

–        Leadership skill and professional service

–        Overall knowledge in factory process

–        Ability to work independently and under high pressure in a team spirit

–        To be willing to travel if necessary

3.      Skills

–        Good interpersonal /intercultural skills

–        Good communication, negotiation and project management,

–        Conceptual thinking, but strong action and results oriented

–        Think fast and act fast

–        Excellence in regression analysis, logic, statistics, data skill

–        Conceptual thinking, but strong action and results oriented

–        Continuous improvement and speed & simplicity mind set

–        Deliver short term result in a long term perspective

Location: HCMC (sometime business)

Working time: 8hrs (from Monday to Saturday)

Salary & benefits: Negotiation (competitive)

Add: VINAWOOD Lot 38-43, Road 2, II Linh Trung EPZ, Binh Chieu Ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh City;

3. CHARACTER REQUIREMENTS

 • Good organization & planning skill
 • Good interpersonal/intercultural skills
 • Strong project management
 • Professional service skill
 • Good communication, negotiation and project management
 • Conceptual thinking, but strong action and results oriented
 • Excellence in regression analysis, logic, statistics, data skill
 • Continuous improvement and speed & simplicity mindset
 • Deliver short term result in a long term perspective

VINAWOOD LTD.

Lot 38-43 Linh Trung II, EPZ, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 283 729 1881

Fax: +84 283 729 1883

Email: jobs@vinawood.com

GIẢM GIÁ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Gỗ giúp giảm tiêu thụ năng lượng trong suốt vòng đời tăng trưởng, thu hoạch, vận chuyển, sản xuất và xây dựng so với các sản phẩm xây dựng kết cấu khác theo đánh giá vòng đời (LCA)

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Gỗ tốt hơn cho môi trường về phát thải khí nhà kính, ô nhiễm không khí và nước và các tác động khác. Thép và bê tông tiêu thụ nhiều năng lượng hơn 12% và 20%, thải ra 15% và 29% khí nhà kính, đồng thời thải ra 10% và 12% chất ô nhiễm vào không khí, và tạo ra các chất ô nhiễm nước nhiều hơn 300% và 225% so với gỗ.

Nguồn: WWW.FORESTFOUNDATION.ORG

BẢO QUẢN CARBON

Gỗ lưu trữ carbon lâu sau khi được khai thác, giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu. Để sản xuất 1kg gỗ, một cây tiêu thụ 1,47kg CO2 và trả lại hơn một kg oxy vào khí quyển. Sau quá trình sản xuất, các sản phẩm gỗ tiếp tục lưu trữ carbon cho tuổi thọ của sản phẩm. Khoảng 50% trọng lượng khô của gỗ là carbon.

HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

Gỗ có thể cải thiện hiệu quả năng lượng. Một chất cách điện tuyệt vời, gỗ có cấu trúc tế bào cho phép túi khí, giúp làm chậm độ dẫn nhiệt.

TÀI NGUYÊN

Tài nguyên tái tạo có thể được định nghĩa là một chất có giá trị kinh tế có thể được bổ sung trong cùng hoặc ít hơn thời gian cần thiết để rút xuống. Điều này có nghĩa là gỗ, như một nguồn tài nguyên tái tạo, sẽ không hết nguồn cung miễn là được khai thác từ các khu rừng được quản lý có trách nhiệm.
Bằng cách tìm nguồn cung ứng từ các khu rừng được quản lý, chúng ta có thể tin tưởng rằng việc tiêu thụ gỗ làm nguyên liệu thô sẽ không làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

Năng lượng tái tạo

Ở dạng sinh khối, gỗ được công nhận là năng lượng tái tạo có thể sản xuất nhiên liệu thay thế cho các nguồn không tái tạo như than, khí đốt tự nhiên, khí đốt được tạo ra từ các bãi chôn lấp, dầu thô và năng lượng hạt nhân.