CUSTOMER SERVICE/MERCHANDISER

1. JOB DESCRIPTION

Communicate with customers, delight the customers by our service and quality product, create and maintain good relationship with the customers.

2. KEY RESPONSIBILITY

1. Maintain high quality professional customer service and relations

 • Service customers and Provide assistance in using company’s product.
 • Update customer on status of order in timely manner.
 • Handle customer complaints according to company protocol, offering solutions through cooperation with the planning and production department through Internal Corrective Action Report (ICAR).
 • Follow and measure customer satisfaction through surveys, feedback, complaints.
 • Coordinate customer visits

2. Manage and process orders in a timely and accurate manner

 • Receive and process orders via Purchase Orders by fax/email and ensuring content adheres to business terms and that production has all information to process order. Including specifications, samples (if any), etc.
 • Coordinate with relevant department to confirm the delivery schedule. Meet with Planning department each week to communicate status of orders.
 • Receive and deploy sample orders. Coordinate with production dept, QA Dept, Paint Room to ensure the sample orders accordance with customer requirements.

3. Grow Sales through New Product Development and Projects

4. Monitor sales and Maintain/improve internal CS systems

 • Frequently update documents such as Customer Database, profiles, etc. for reference
 • Suggest improvements to VMS to increase efficiency
 • Monitor sales through historical analysis, order placement vs. forecast, etc.
3. JOB REQUIREMENTS
 • Graduated college major in Economics, Business Administration, Foreign Trade, Marketing.
 • Having at least 2 years working experience in manufacturing environment, preferably with experience in the timber industry and good knowledge of wood products.
 •  Knowledge of customer service principles
 •  Ability to use Microsoft Office
 • English equivalent C
4. CHARACTER REQUIREMENTS
 • Degree: College
 • Gender: Female
 • Age range: 25 – 35 years old

VINAWOOD LTD.

Lot 38-43 Linh Trung II, EPZ, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 283 729 1881

Fax: +84 283 729 1883

Email: jobs@vinawood.com

GIẢM GIÁ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Gỗ giúp giảm tiêu thụ năng lượng trong suốt vòng đời tăng trưởng, thu hoạch, vận chuyển, sản xuất và xây dựng so với các sản phẩm xây dựng kết cấu khác theo đánh giá vòng đời (LCA)

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Gỗ tốt hơn cho môi trường về phát thải khí nhà kính, ô nhiễm không khí và nước và các tác động khác. Thép và bê tông tiêu thụ nhiều năng lượng hơn 12% và 20%, thải ra 15% và 29% khí nhà kính, đồng thời thải ra 10% và 12% chất ô nhiễm vào không khí, và tạo ra các chất ô nhiễm nước nhiều hơn 300% và 225% so với gỗ.

Nguồn: WWW.FORESTFOUNDATION.ORG

BẢO QUẢN CARBON

Gỗ lưu trữ carbon lâu sau khi được khai thác, giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu. Để sản xuất 1kg gỗ, một cây tiêu thụ 1,47kg CO2 và trả lại hơn một kg oxy vào khí quyển. Sau quá trình sản xuất, các sản phẩm gỗ tiếp tục lưu trữ carbon cho tuổi thọ của sản phẩm. Khoảng 50% trọng lượng khô của gỗ là carbon.

HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

Gỗ có thể cải thiện hiệu quả năng lượng. Một chất cách điện tuyệt vời, gỗ có cấu trúc tế bào cho phép túi khí, giúp làm chậm độ dẫn nhiệt.

TÀI NGUYÊN

Tài nguyên tái tạo có thể được định nghĩa là một chất có giá trị kinh tế có thể được bổ sung trong cùng hoặc ít hơn thời gian cần thiết để rút xuống. Điều này có nghĩa là gỗ, như một nguồn tài nguyên tái tạo, sẽ không hết nguồn cung miễn là được khai thác từ các khu rừng được quản lý có trách nhiệm.
Bằng cách tìm nguồn cung ứng từ các khu rừng được quản lý, chúng ta có thể tin tưởng rằng việc tiêu thụ gỗ làm nguyên liệu thô sẽ không làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

Năng lượng tái tạo

Ở dạng sinh khối, gỗ được công nhận là năng lượng tái tạo có thể sản xuất nhiên liệu thay thế cho các nguồn không tái tạo như than, khí đốt tự nhiên, khí đốt được tạo ra từ các bãi chôn lấp, dầu thô và năng lượng hạt nhân.