BUSINESS INTELLIGENCE ASSOCIATE

1. JOB DESCRIPTION
 • Seeking new graduates to join an internal management consulting team at large and dynamic Vietnamese manufacturing company in HCMC.  Analysts will be working on an extensive internal data science project, reporting to a director, and performing duties including data collection and analysis, KPI construction, market research, process optimization, and database design. 
 • The ideal candidate should be a student within one year of graduation, seeking opportunities to learn and contribute in business administration, supply chain management, economics, industrial engineering, or data science.
 • Candidates who speak and write English are preferred, but not required. 
2. KEY RESPONSIBILITY
 • The business analyst is critical for data collection, report development and project coordination across multiple departments.
 • Key responsibilities include but are not limited to the following: 
  • Conduct organizational research to develop improved SOPs, collect data for KPI and other metrics, contribute to data analysis, and work on internal consulting projects.
  • Lead new projects relating to cost management, identify opportunities for efficiency improvement and cost savings.
  • Contribute to the preparation for ERP implementation
  • Perform internal audits on existing SOPs
  • Develop weekly presentations of KPI metrics to team and director and identify areas of improvement.  
3. JOB REQUIREMENTS
 • Hold at least Bachelor’s level degree in Business Administration, Management Science, Operations Management, Industrial Management, Organizational Psychology, Industrial Engineering, Engineering Management, Statistics, Applied Mathematics, Information Technology, Computer Science, Logistics Management, Import/Export, Supply  Chain Management, Accounting, Economics, or related fields. 

 • 1-3 years’ experience in manufacturing, supply chain management, market research. 

 • Power user in Windows, MS Office Suite – Excel (create formulas and macros, pivot tables, graphs and charts), Word.

 • Experience using SPSS, STATA, SAS, or R

 • Experience with SQL or other database query languages.

4. CHARACTER REQUIREMENTS
 • We are looking for problem solvers who enjoy challenges that force out of the box thinking. Required characteristics include:
  • Outgoing, direct personality, unafraid to ask questions, track record of meeting short term goals and willing to take initiative.  
  • Interest in working in a diverse office environment and contributing to a work culture that encourages dialogue, collaboration, and
   accountability. 
  • Fluent in English preferred, in order to coordinate with overseas consultants.
  • Be able to tell a good joke.

VINAWOOD LTD.

Lot 38-43 Linh Trung II, EPZ, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 283 729 1881

Fax: +84 283 729 1883

Email: jobs@vinawood.com

GIẢM GIÁ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Gỗ giúp giảm tiêu thụ năng lượng trong suốt vòng đời tăng trưởng, thu hoạch, vận chuyển, sản xuất và xây dựng so với các sản phẩm xây dựng kết cấu khác theo đánh giá vòng đời (LCA)

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Gỗ tốt hơn cho môi trường về phát thải khí nhà kính, ô nhiễm không khí và nước và các tác động khác. Thép và bê tông tiêu thụ nhiều năng lượng hơn 12% và 20%, thải ra 15% và 29% khí nhà kính, đồng thời thải ra 10% và 12% chất ô nhiễm vào không khí, và tạo ra các chất ô nhiễm nước nhiều hơn 300% và 225% so với gỗ.

Nguồn: WWW.FORESTFOUNDATION.ORG

BẢO QUẢN CARBON

Gỗ lưu trữ carbon lâu sau khi được khai thác, giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu. Để sản xuất 1kg gỗ, một cây tiêu thụ 1,47kg CO2 và trả lại hơn một kg oxy vào khí quyển. Sau quá trình sản xuất, các sản phẩm gỗ tiếp tục lưu trữ carbon cho tuổi thọ của sản phẩm. Khoảng 50% trọng lượng khô của gỗ là carbon.

HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

Gỗ có thể cải thiện hiệu quả năng lượng. Một chất cách điện tuyệt vời, gỗ có cấu trúc tế bào cho phép túi khí, giúp làm chậm độ dẫn nhiệt.

TÀI NGUYÊN

Tài nguyên tái tạo có thể được định nghĩa là một chất có giá trị kinh tế có thể được bổ sung trong cùng hoặc ít hơn thời gian cần thiết để rút xuống. Điều này có nghĩa là gỗ, như một nguồn tài nguyên tái tạo, sẽ không hết nguồn cung miễn là được khai thác từ các khu rừng được quản lý có trách nhiệm.
Bằng cách tìm nguồn cung ứng từ các khu rừng được quản lý, chúng ta có thể tin tưởng rằng việc tiêu thụ gỗ làm nguyên liệu thô sẽ không làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

Năng lượng tái tạo

Ở dạng sinh khối, gỗ được công nhận là năng lượng tái tạo có thể sản xuất nhiên liệu thay thế cho các nguồn không tái tạo như than, khí đốt tự nhiên, khí đốt được tạo ra từ các bãi chôn lấp, dầu thô và năng lượng hạt nhân.