BUSINESS INTELLIGENCE ASSOCIATE

Company overview

Vinawood, Ltd., is a wood processing company specializing in customized window covering. Wish customers located all over the world (US, Japan, South Africa, Malaysia, HK, Holland, etc.) Vinawood values quality, efficiency and creativity. Recognized as the most innovative company within the industry, Vinawood remains on the forefront of change. Thus, the General Manager must demonstrate a history of effective problem solving, leadership skills and the implementation of innovative approaches to increasing efficiency and productivity. 

We have ambitious plans develop the strongest SE Asian window covering brand in ASEAN and to expand our operations in the ASEAN markets, online and offline.

About the position

Objective
 • Seeking new graduates to join an internal management consulting team at large and dynamic Vietnamese manufacturing company in HCMC.  Analysts will be working on an extensive internal data science project, reporting to a director, and performing duties including data collection and analysis, KPI construction, market research, process optimization, and database design. 
 • The ideal candidate should be a student within one year of graduation, seeking opportunities to learn and contribute in business administration, supply chain management, economics, industrial engineering, or data science.
 • Candidates who speak and write English are preferred, but not required. 
Primary Responsibilities
 • The business analyst is critical for data collection, report development and project coordination across multiple departments.
 • Key responsibilities include but are not limited to the following:
  • Conduct organizational research to develop improved SOPs, collect data for KPI and other metrics, contribute to data analysis, and work on internal consulting projects.
  • Lead new projects relating to cost management, identify opportunities for efficiency improvement and cost savings.
  • Contribute to the preparation for ERP implementation
  • Perform internal audits on existing SOPs
  • Develop weekly presentations of KPI metrics to team and director and identify areas of improvement.  
 • Hold at least Bachelor’s level degree in Business Administration, Management Science, Operations Management, Industrial Management, Organizational Psychology, Industrial Engineering, Engineering Management, Statistics, Applied Mathematics, Information Technology, Computer Science, Logistics Management, Import/Export, Supply  Chain Management, Accounting, Economics, or related fields. 

Position Requirements

1. Education

 • Hold at least Bachelor’s level degree in Business Administration, Management Science, Operations Management, Industrial Management, Organizational Psychology, Industrial Engineering, Engineering Management, Statistics, Applied Mathematics, Information Technology, Computer Science, Logistics Management, Import/Export, Supply  Chain Management, Accounting, Economics, or related fields. 

2. Experience 

 • 1-3 years’ experience in manufacturing, supply chain management, market research. 

 • Power user in Windows, MS Office Suite – Excel (create formulas and macros, pivot tables, graphs and charts), Word.

 • Experience using SPSS, STATA, SAS, or R

 • Experience with SQL or other database query languages.

3. Skills

 • Power user in Windows, MS Office Suite – Excel (create formulas and macros, pivot tables, graphs and charts), Word.

 • Experience using SPSS, STATA, SAS, or R

 • Experience with SQL or other database query languages.

4. Character requirements

 • We are looking for problem solvers who enjoy challenges that force out of the box thinking. Required characteristics include:
  • Outgoing, direct personality, unafraid to ask questions, track record of meeting short term goals and willing to take initiative.  
  • Interest in working in a diverse office environment and contributing to a work culture that encourages dialogue, collaboration, and
   accountability. 
  • Fluent in English preferred, in order to coordinate with overseas consultants.
  • Be able to tell a good joke.
VINAWOOD LTD.

Lot 38-43 Linh Trung II, EPZ,
Binh Chieu Ward, Thu Duc District,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 283 729 1881

Fax: +84 283 729 1883

Email: jobs@vinawood.com

Share on
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
VINAWOOD LTD.

Lot 38-43 Linh Trung II, EPZ,
Binh Chieu Ward, Thu Duc District,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 283 729 1881

Fax: +84 283 729 1883

Email: jobs@vinawood.com

GIẢM TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Gỗ giúp giảm tiêu thụ năng lượng trong suốt chu kỳ phát triển, thu hoạch, vận chuyển, sản xuất và xây dựng so với các cấu trúc sản phẩm xây dựng khác, theo đánh giá vòng đời của (LCA).

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Gỗ tốt hơn cho môi trường trên phương diện khí thải khí nhà kính, ô nhiễm không khí và nước, và các tác động khác. Thép và bê tông tiêu thụ lượng năng lượng lớn hơn lần lượt là 12% và 20%, phát thải khí nhà kính nhiều hơn lần lượt là 15% và 29%, và thải ra 10% và 12% lượng ô nhiễm vào không khí, và tạo ra 300% và 225% ô nhiễm nước nhiều hơn so với gỗ.

Nguồn: WWW.FORESTFOUNDATION.ORG

LƯU TRỮ CARBON

Gỗ lưu trữ carbon lâu sau khi được thu hoạch, giúp giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Để sản xuất 1kg gỗ, một cây tiêu thụ 1.47kg CO2 và trả lại hơn một kilogram oxy vào khí quyển. Sau quá trình sản xuất, sản phẩm gỗ tiếp tục lưu trữ carbon suốt đời sản phẩm. Khoảng 50% trọng lượng khô của gỗ là carbon.

HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

Gỗ giúp cải thiện hiệu quả năng lượng và là chất cách điện tuyệt vời vì gỗ có cấu trúc tế bào cho phép túi khí lưu thông, giúp làm chậm độ dẫn nhiệt.

TÀI NGUYÊN TÁI TẠO

Tài nguyên tái tạo là thứ có giá trị kinh tế có thể được bổ sung lại trong cùng hoặc ít hơn thời gian so với thời gian tiêu thụ. Điều này có nghĩa là gỗ, như một nguồn tài nguyên tái tạo, sẽ không bị cạn kiệt trong nguồn cung miễn là nó được thu hoạch từ các khu rừng được quản lý một cách có trách nhiệm.

Thông qua việc tìm nguồn từ các rừng được quản lý, chúng ta có thể tự tin rằng việc sử dụng gỗ như một nguyên liệu thô sẽ không làm cạn kiệt tài nguyên tự nhiên.

Năng lượng tái tạo

Ở dạng sinh khối, gỗ được công nhận là dạng năng lượng tái tạo có thể sản xuất nhiên liệu thay thế cho các nguồn không tái tạo như than, khí đốt tự nhiên, khí đốt được tạo ra từ các bãi chôn lấp, dầu thô và năng lượng hạt nhân.